Wednesday, 5 March 2014

ర్యాగింగ్ sex in my firstday college


ఉదయం క్లాసులు జరుగాయి.
మద్యాహ్నం లంచ్ కు వెళ్ళి వచ్చి
నెక్స్ట్ క్లాస్ కోసం వెయిట్
చేస్తుంటే అప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్
సీనియర్స్
పది మంది అబ్బాయిలు,
ఇద్దరు అమ్మాయిలూ క్లాస్ లోకి
వచ్చారు.మాకందరికి
చమటలు పట్టాయి.వస్తూనే అందరినీ
పలకరించారు.వారి
పేర్లు చెప్పుకొచ్చారు.అందరిలో కి
ఒకడు మాత్రం
చాలా పాశ్ గా వున్నాడు. వాడు ఈ
కాలేజీ లీడరట.పేరు
జిని.వాడు అబ్బాయిలని
పట్టించుకోకుండా కేవలం మమ్మల్నే
గుచ్చి
గుచ్చి చూసాడు. వాడి చూపు నా
దగ్గర కొంచం ఎక్కువ సేపు
ఆగింది.మా అ మ్మాయిల
వైపు ఆకలిగా చూస్తూ "మీరందరూ
మెడిసిన్ లో చేరారు.ఇప్పటి నుండి
మీరు మనిషి నగ్న శరీరాలతో
ప్రాక్టికల్స్ చేయాల్సి వుంటుంది.
కాబట్టి మీలో వున్న సిగ్గుని
పోగొట్టటానికే మేము మిమ్మల్ని
ర్యాగింగ్ చేయాలని
వచ్చాము.మీరందరూ చాలా అందంగా
వున్నరు. మీరు ఒక్కొకరుగా
ఈ స్టేజ్ మీదకు వచ్చి మీవంటి
మీద బట్టలన్ని విప్పేసి మీ
వివరాలను అందరికి చెప్పి మిమ్మల్ని
మీరు పరిచయం
చేసుకోవాలి.బట్టలు విప్పమనేది
దేనికంటే మన మద్య ఏమీ సీక్రెట్స్
వుండకుడదు.ఇంకొకటి
మీరు నగ్నత్వానికి సిగ్గుప్దితె
ప్రాక్టికల్స్ సరిగా
చెయ్యలేరు.మీ
గురించిమ్ీరు అందరికీ
పరిచయం చేసుకొన్నత
ర్వాత ఈటేబుల్ పై వంగోవాలి
ఎందుకంటే మీ గుద్ద కూడా
అందరికీ
చూపించాలి.మీరు వంగున్నప్పుడు నేను నా
పేరు జిని ని టాటో గా
మీ పిర్రలకు వేస్తాను.ఈ
సంవత్సరమంతా ఈ టాటో ని
తొలగించరాదు.ఒక వేళ టాటో పోతే
మళ్ళీ నాదగ్గరకు వచ్చి
వేయించుకోవాలి" అని మమ్మల్ని ఒకరి
తర్వాత ఒకరిని క్లాస్ స్టేజ్
పైకిప లిచాడుి.మొదటి అమ్మాయి
ఏడుపుకు అంతు లేదు.స్టేజ్
మీదకు వెళ్ళి నిలుచొని
ఏడ్వసాగింది.సీనియర్
అమ్మాయిలు ఆమెకు
నచ్చ చెప్పి ఆమె బట్టలు పూర్తిగా
ఊడదీయించారు.కనీసం బ్రా
డ్రాయరైనా వుంచమని
ప్రాధేయపడింది.జిని
వినలేదు.రెండు చేతుల్తో
వళ్ళు దాచుకోవాలని
ప్రయత్నించింది.జిని చేతులు
పైకెత్తించారు.ఏదుస్తూ తన
పేరు ఊరూ చెప్పింది.తర్వాత
తనను
టేబుల్ పై
వంగోపెట్టాడు.ఇప్పుడు ఆమె
గుద్ద పూకు క్లాస్ లో
అందరికి క్లియర్ గా
కనిపించాయి.అబ్బాయిలు లొట్టలేసుకొంటూ
ఆమె అందాలను చూడసాగారు.జిని
ఆమె వీపుపై చేయిపెట్టి ఆమెను
టేబుల్ కు గట్టిగా
అదిమాడు.తర్వాత ఇంకో సీనియర్ మణి
వచ్చి
ముందు ఆమె పిర్రను శుభ్రంగా
తుడిచాడు. అతను తుడుస్తుంటే
ఆమె తన
పిర్రను కొంచం కదిలించింది .అంతే
కోపంతో జిని ఆమె
పిర్రపై ఒక్కటి చరిచాడు.తర్వాత
ఆమె కదలలేదు. ఆదెబ్బకు ఆమె
కెవ్వుమని అరిచింది.మిగితా
సీనియర్లు పెద్దగా నవ్వారు.తర్వాత
నవ్వుతూ మణి టాటో ని తీసి ఆమె
పిర్రకు అంటించి బలంగా
రుద్దాడు.పూర్తిగా అంటిన తర్వాత
వాడు కూడా ఆమె పిర్రపై
నవ్వుతూ ఒక దెబ్బ వేసాడు.ఆ
పిల్ల మళ్ళీ అరిచింది.తర్వాత జిని
ఆమె గుద్దను పరీక్షగా చూసి
బలంగా గుద్దమీద ఒక చరుపు
చరిచాడు.ఆ దెబ్బకు తట్టుకోలేక
ఆ పిల్ల టేబుల్ పైనుండి లేచి
తన
చేత్తో గుద్దని
పిర్రలు రుద్దుకొంది.జిని
ఆమెను వళ్ళీ
కూర్చోమన్నాదు.ఆమె
బట్టలు తీసుకొబోతుంటే అప్పుడేనా
ఇంకా
చాలా వుంది.వెళ్ళి బట్టల్లేకుండానే
నీ సీట్లో నువ్వు కూర్చో
అన్నాడు.చేసేదేమీ లేక ఆమె నగ్నంగా
వచ్చి తన సీట్లో తను
కూర్చొని డ్వసాగింది.ఆమె తర్వాత
ప్రక్క అమ్మాయిని పిలిచాడు
జిని.పెద్దగా తేడా
ఏమీలేదు.ఆమెను కూడా అలానే చేసి
టాటో వేసి
పంపారు.ఒకరి తర్వాత
ఒకరు అందరూ అయిపోయారు.నేను
ఎత్తుగా వుండటం వలన లాస్ట్
బెంచ్ లో వున్న నన్ను చివరగా
పిలిచారు.నేను వణుకుతూ వెళ్ళి
స్టేజ్ పై నిలుచున్నాను.క్లాస్ ళో
అందరికంటే అందమైన అమ్మాయిని
నేనే.మంచి హైటూ వైటు వున్న
నన్ను సీనియర్ అమ్మాయిలు కూడా
ఆకలిగా చూసారు.నేను
స్కూళ్ళో వున్న రోజుల్లో కూడా మా
శర్స్ నా బట్టలు చాలా సార్లు
విప్పించారు కానీ పూర్తిగా
నేను ఎప్పుడూ విప్పలేదు .ఇంతమంది
ముందు విప్పే
అవకాశం ఎప్పుడూ రాలేదు.సీనియర్
అమ్మాయి
నాదగ్గరకు వచ్చి "అందరిలోకి
నువ్వు చాలా ధైర్యంగా అందంగా
వున్నావు తొందరగా బట్టలు విప్పి
నీ అందాలను చూపించు"
అంది.నేను నెమ్మదిగా అన్నీ
విప్పేశాను. కానీ బ్రా దగ్గర
మాత్రమ్
విప్పలేక పోయాను.వెంటనే సీనియర్
అమ్మాయి నా దగ్గరకు వచ్చి
నవ్వుతూ నా బ్రా హుక్
తీసింది.నా రెండు వక్షోజాలూ ఒకే
సారి
బయటపడ్డాయి.నా వక్షోజాల
కోసం అమ్మాయిలూ అబ్బాయిలూ
అమ్డరు బాగానే ఎదురు చూసి అవి
భయటపడగానే ఏదో సాధించిన
వాళ్ళలా గర్వపడ్డారు.అప్పటి
వరకు ఏద్చిన వాళ్ళూ ఏద్పు ఆపి
నా
వక్షోజాల వైపే చూసారు. అబ్బాయిలైతే
నోళ్ళు వెళ్ళబెట్టారు.సీనియర్
అమ్మాయి నాదగ్గరకు వచ్చి నా
వక్షోజాలను జాగ్రత్తగా చూసి తన
రెండు చేతులతో మెల్లగ
నిమిరింది.తన పొడవైన నాలుక చాచి
నాకబోతుండగా జిని ఒక్కసారి ఆమె
వీపుపై ఒక్కటి పీకాడు.ఆమె
అబ్బా అంటూ నా వక్షోజాలను వదిలి
తన వీపు రుద్దుకొంటూ
"ఏమిటి జిని ఇది" అన్నది.దానికి
జిని "ఒసేయ్ నీ రొమాన్సులు
తర్వాత హాస్టళ్ళో చేసుకో
ముందు దాని ద్రాయర్ విప్పు" అని
గద్దించాడు.ఆమె నా వైపు కోపంగా
చూసి "నన్నే కొట్టిస్తావానే నీ
సంగతి నైటు హాస్టళ్ళో చెబుతానే"
అని బలంగా నా డ్రాయర్ ని
పూర్తిగా క్రిందకు లాగింది.చల్లటి
గాలి నా పూకుకి తగిలింది.నా
జీవితంలో ఎప్పుడూ నా
పూకును ఎవ్వరికీ
చూపలేదు.మొదటి సారి
దాదాపు డెబ్బయిమ్ంది
ముందున్ేను నగ్నంగా
నిలుచున్నాను.కళ్ళవ్ెంట నీళ్ళో
జలజలా రాలాయి. సీనియర్
అమ్మాయి క్షణం లేటు చేయకుండా
నన్ను బలంగా టేబుల్ పైకి
నెట్టింది.నా వీపుపై తన చేత్తో
బలంగా నన్ను టేబుల్ కు వత్తి
పట్టింది. నా
రెండు వక్షోజాలు నాకు టేబుల్
కు మద్య
నలిగిపోసాగాయి.మణి వచ్చి నా
పిర్రను రుద్ది టాటో వేసి నా
ఎడమ
పిర్రపై ఒక్కటిచ్చి వెళ్ళాడు.తర్వాత
జిని వచ్చి నా రెండు పిర్రలను
విడదీసి నా గుద్దపై సరిగ్గా
తగిలేట్టు ఒక్కచ్రుపుచ్రిచాడు.గుద్ద
మీదకొట్టిచ్చుకోవడం నాకు చాలా
సరదా .మా స్కూల్ సార్లు బాగానే
కొట్టే వారు కానీ ఎప్పుడు నా
డ్రయర్ విప్పి డైరెక్టుగా గుద్ద
మీద
కొట్టలేదు.అది కాక వాళ్ళు సరదా
గా చిన్నగానే కొట్టే వాళ్ళూ.నేను
ఆ దెబ్బలు బాగానే ఎంజాయ్
చేసాను కానీ జిని కొట్టిన దెబ్బ
మామూలుగా లేదు.ఆ ఒక్క దెబ్బ
తో నా గుద్ద ఎర్రగా
మారిపోయింది.నా జీవితంలో ఇప్పటి
వరకూ ఇంత పెద్ద అవమానం
ఎప్పుడు జరగలేదు.జిని కొట్టిన
దెబ్బకు సీనియర్ అమ్మాయి చాలా
సంతోషపడింది.నేను ఏడుస్తూ టేబుల్
పైనుండి లేచాను.అప్పటికే
కాలేజి లాంగ్ బెల్ కొట్టారు.మా
క్లాసులో తప్ప కాలేజీలో ఇంక
ఎవరూ లేరు అంతా వెళ్ళి
పోయారు.నేను నా సీట్ వైపు
నడుస్తుండగా జిని
"ఆగు ఎక్కడకు ఇప్పుడు మీరందరూ లేచి
కాలేజ్
స్విమ్మింగ్ పూల్
దగ్గరకు వెళ్ళాలి.అక్కడ
అందరూ పూల్ లో దిగి
ఈత కొట్టాలి" అన్నాడు.ఆ
మాటకు అందరూ ఒక్కసారి
వులిక్కిపడ్డారు.జిని "మీరు ఇలా
నగ్నంగా బయటకు వెళితే రోడ్ పై
వెళ్ళే వాళ్ళు మిమ్మల్ని నగ్నంగా
చూసే ప్రమాదం వుంది.అందుకే
అమ్మాయిలంతా నేలపై చిన్న పిల్లల్లా
రెండు చేతులూ మోకాళ్ళతో
పాకుతూ స్విమ్మింగ్ పూల్
దగ్గరకు వెళ్ళండి.వెళ్ళేటప్పుడు కొంచం
పైకి లేచినా మీకే ప్రమాదం పబ్లిక్
అంతా మిమ్మల్నే చూస్తారు."
అని పూర్తి చేసాడు.అమ్మాయిలందరికి
మైండ్ బ్లాక్
అయ్యింది.స్విమ్మింగ్ పూల్ కాలేగి
చివర వుంది .అంటే ఇప్పుడు
మేమందరం కాలేజీ గ్రౌండ్ లో చిన్న
పిల్లల్లా పాకుతూ
వెళ్ళాలా?స్విమ్మింగ్ పూల్
దగ్గరకు పాకాలంటే
కనీసం పావుగంటైనా
పడుతుంది.ఇంతలో బయటి
వాళ్ళు ఎవరైనా కాలేజీ కాంపస్ లో
అడుగు పెడితే ? ఇంకేమైనా
వుందా ? "తొందరగా
బయలుదేరండి"
జిని హూంకరించాడు.నీరసంగా
అందరం వాడు చెప్పిన స్టైల్ లో
మోకాళ్ళను,రెండు అరచేతులను నేలకు ఆనించి
నెమ్మదిగా క్లాస్
బయటకు పాకుతూ వచ్చాము.బయటకు వచ్చేసరికి
చల్లని గాలి మా
మర్మాంగాలను తాకింది.జిని మా క్లాస్
అబ్బాయిలనుద్దేశించి "మీరూ
స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గరకు రండి"
అని వాళ్ళనూ పిలిచాడు.మేము
నగ్నంగా అలా నేలపై
పాకుతూ వెళ్తుంటేన గార్డెన్
కు నీళ్ళు
పెడుతున్న పద్నాలుగేళ్ళ
కుర్రాడు మమ్మల్ని చూసి
నవ్వసాగాడు.నేలపై మొకాళ్ళు తగిలి
మంట మొదలైంది.మా లేత
మోకాళ్ళూ అరచేతులూ మట్టి చిన్న
చిన్న రాళ్ళూ వత్తుకొని ఎర్రగా
మారిపోయాయి.పావుగంట పాకిన తర్వాత
స్విమ్మింగ్ పూల్
వచ్చింది.దానిలో నీళ్ళూ అడుక్కే
వున్నాయి మహా అయితే నీళ్ళు
మా
మెడలవరకు వస్తాయేమో.అందరం నీళ్ళలో
దిగాము.మా క్లాస్
మేట్స్ మాత్రం మా
అందాలను కళ్ళతోనే
జుర్రుకొంటూ వడ్డూనే
నిలబడ్డారు.జిని "మీరు రేపటీ
ఇప్పటి నుండి క్లాస్ లో అబ్బాయిలూ
అమ్మాయిలూ అనే తేడా లేకుండా
ఒకరిని చూసి ఒకరు
సిగ్గుపడకుండా కలిసి మెలిసి
వుండాలి.అబ్బాయిలూ మీరు మీ
బట్టలు డ్రాయర్లు తప్ప
మొత్తం విప్పి స్విమ్మింగ్పూల్ లో
దిగండి.దిగిన తర్వాత అరగంట
పాటు మీ ఇష్టం వచ్చిన
అమ్మాయిలని లిప్ టు లిప్ కిస్
పెట్టండి అంటే కాదు అమ్మాయిల
సున్నితమైన శరీరాలను మీ
ఇష్టం వచ్చినట్లు నలిపేయాండి.
కానీ
సెక్సు మాత్రం చెయ్యొద్దు.కేవలం అరగంట
మాత్రమే మీకు చాన్చు"
అనీ అనగానే అబ్బాయిల కళ్ళలో
మెరుపులు మెరిసాయి. జిని
"ఇలా
మేము ఎందుకు చేస్తున్నామంటే
కేవలం మీ క్లాసులో
అబ్బాయిలూ అమ్మాయిల మద్య
స్నేహం పెరగాలని మాత్రమే కాబట్టి
అబ్బాయిలూ మీరు వోవర్ యాక్షన్
చెయ్యకుండా అమ్మాయిలను
నిదానంగా నలిపేస్తూ ముద్దాడండి"
అన్నాడు.వెంటనే అబ్బాయిలంతా
వంటి మీది బట్టలు విప్పేసి
నీళ్ళళ్ళో దుకారు.చేతికందిన
అమ్మాయిని కౌగలించుకొని వారి
పేర్లను చెప్పి మా పెదవులను
జుర్రుకొన్నారు.నన్ను అరగంటలో
ఇరవై మంది అబ్బాయిలు
ముద్దాడారు.నా లేత వంటిని కసిగా
నలిపేసారు.ఆ రొమాన్స్ మాకూ
చాలా
నచ్చింది.అమ్మాయిలందరం ఎంజాయ్
చేసాము.అరగంట
తర్వాత అందరం బయటకు వచ్చి
మళ్ళీ పాకుతూ క్లాస్ రూం లోకి
వెళ్ళాము.అప్పటి వరకు సీనియర్స్
మీద వున్న కోపం చాలా వరకు
తగ్గింది.జిని మమ్మల్ని
బట్టలేసుకోమనగానే అందరం మా
బట్టలేసుకొన్నాము.జిని "ఈ
రోజుకు మీ ర్యాగింగ్ పార్ట్
పూర్తయింది
ఇక మీరు వెళ్ళొచ్చు" అనగానే
ముందుగా నేను గబ గబా జిని
దగ్గరకు వెళ్ళి గట్టిగా అతని
పెదవులపై నా పదవులతో
వత్తాను.జిని
ఆగకుండా నన్ను మామిడి
పండు జుర్రుకొన్నట్లు అందరిముందూ
జుర్రుకొన్నాడు. నా
పిర్రలను కసిగా పిసికేసాడు.తర్వాత
నేను "జిని
సార్ మమ్మల్ని మీరు ర్యాగింగ్ చేసిన
పద్దతి బావుంది. మా క్లాస్
లో ఇప్పటి నుండి అందరం కలసి
మెలసి వుంటాం మీకు చాలా
థాంక్స్" అని చెప్పాను దాంతో క్లాస్
లో అందరూ చప్పట్లు
కొట్టారు.మిగితా సీనియర్లు కూడా
ననన్ను ఒకరి తర్వాత ఒకరు
కౌగలించుకొని
నన్ను ముద్దాడారు.స్టూడెంట్
అంటే నీలా వుండాలని
పొగిడారు.కాని సీనియర్
అమ్మాయిలిద్దరూ మాత్రం నా పై చాలా
కోపంగా వున్నారు.జిని నాకు చాలా
దగ్గరయ్యాడని
కుళ్ళుకోసాగారు.నా
దగ్గరకు వచ్చి చెవిలో
ఇద్దరూ "నీ సంగతి
హాస్టల్ లో చెబుతామే "అని
బెదిరించారు.నేను చాలా లైట్ గా
తీసుకొన్నాను.నా తర్వాత మిగితా
అమ్మాయిలు కూడా నాలాగానే
సీనియర్స్ కి థాంక్స్ చెప్పి
వాళ్ళకు తియ్యటి ముద్దులిచ్చి
హాస్టల్
దారి పట్టారు.మా క్లాస్
అబ్బాయిలు మాకు బై
చెప్పారు .మేమూ
సిగ్గుపడుతూ వాళ్ళకు బై
చెప్పాము.ఇదీ నాకు మొదటి రోజు
కాలేజీలో జరిగిన ర్యాగింగ్
అనుభవమ్.చాలా తియ్యగా వుంది
కదూ.కానీ దీని తర్వాత జరిగిన
ర్యాగింగ్ అంత తియ్యగా లేదు మరో
భాగం లో ఆ అనుభవాలు రాస్తాను

26 comments:

 1. Anyone unsatisfied Girls, Aunties, Housewifes, Divorced women for Sex ...► ► ► 8688549979 ► ► ►

  ReplyDelete
  Replies


  1. Aunty photos without saree
   Ek bindas aunty in short dress
   indian girls blog hot wallpapers
   aunty photo desi tamil mallu aunties
   aunty photos desi mallu bhabi
   Download HD wallpapers in any format
   Dangerous Airport in the world
   Most beautiful muslim girls in the world
   sexy aunty in bikini soothu photos
   Telugu aunty sunakshi hot navel show
   sona nair hot kissing bedroom scene image
   bollywood actress neetu chandra hot images
   bhojpuri actress monalisa hot images new still
   sunny leone wears red lingerie covers mandate magazine
   sunny leone hot images in transparent bikini
   sunny leone hot love letter song

   ___ ____♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   __♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _♥♥CLICK HERE♥♥♥♥
   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ♥♥♥♥♥♥♥♥ CLICK HERE ♥♥♥♥♥♥
   ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _♥♥♥♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ___♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ____♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _____♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥__♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥ CLICK HERE ♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _________♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _________♥♥♥♥♥♥♥♥_____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _________♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _________♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥
   _______♥♥♥♥
   ______♥♥♥♥♥♥
   _____♥♥♥♥♥♥♥♥
   _______|_♥♥♥♥♥
   _______|__♥♥♥♥♥♥


   ............./´¯/)........... (\¯`\
   ............/....//........... ...\\....\
   .........../....//............ ....\\....\
   ...../´¯/..../´¯\.........../¯ `\....\¯`\
   .././.../..../..../.|_......_| .\....\....\...\.\..
   (.(....(....(..../.)..)..(..(. \....)....)....).)
   .\................\/.../....\. ..\/................/
   ..\................. /........\................../
   ....\..............(.......... ..)................/
   ......\.............\......... ../............./

   CLICK HERE FOR ENJOY Hot HD wallpapers

   Delete
  2. Sexy Sunny Leone sexy hot xxx videos latest 2015 ~~~ sexy Pakistani & indian school Girls nude photos


   indian girl showing nude boobs ass photo after drink and Aunty Shows her Beautiful Curves


   Indian Hot actress aunty Girls Sex Photos Boob Sex Mallu Tamil Girls Without Dress


   Hot Indian women get fun with group sex and hardcore blowjob ~~~ Busty hentai babe natural boobs fuck


   Indian pornstar Sunny Leone Fucked her Tight Pink Pussy with big black cock


   Muslim College Girls Virgin Fuck Video, Muslim Girls Sex With Her Hindu Boyfriend


   Young Indian College Teen Girl Posing Nude Showing Juicy Tits and Shaved Pussy Pics


   Mom sex,Arab sex,arab bhabi,arab wife,arab baby ,arab spying,arab aunty,arab mujra dance,arab belly dance


   Indian Porn Star Priya Anjali Rai Group Sex With Son & Son Friends


   Indian Desi College Girl Homemade Sex Clip Leaked MMS


   Young Indian College Teen Girl Posing Nude Showing Juicy Tits and Shaved Pussy Pics


   Hottest Actress Katrina Kaif's Boob Press In Party Shocking Real Picture


   Huge Collection Indian Girls Nude Photos With Nice Boobs And Pussy


   Pakistani Girlfriend Mahbuba Forced Raped In Jungle By Her Boyfriends And Many Friends, Pakistani Sex Mobile Video


   Cute Japanese School Girl Punished Fuck By Teacher


   Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck


   hidden photos of Indian actress,Unseen Bollywood actress photos,Dasi college girls booms photo,Pakistani India hot Girls Photos


   Hollywood actress kim kardashian hot wallpapers in bikini


   Super Sexy Punjabi Bhabhi Removing Clothes and funking Nude


   Number one indian 18 years old sexy college girls boobs fucking

   Delete
  3. North Indian girl tits sucked pussy fingered in the outdoors by naughty guy MMS,Sunny Leones Enjoying First Sex

   Deepika Padukone removed bra and posing nude click here,Trisha Krishnan Caught Nude Bathing at beach click here

   Tamil Housewives Bhabhi Group Sex In Bathroom,South Indian Mature Aunty Fucking 20 Years Old Young Boy

   Mallu housewife blouse opened tits fondled during sex foreplay in car,Asin caught Nude while changing dress click here

   Katrina Kaif Posing Nude for Holly Photoshoot click here,Bollywood actress Amisha Patel Nude sex pictures

   Irani Sexy College Teacher Forced Group Sex By Her Young Student,Big tit Indian college girl nude On Roof top

   Kerala Hot Aunty Showering Sexy Pussy Nude Boobs,Sexy Pakistani College Girl Fuck Boobs Hot Pics

   Teen Age Indian Girl Virgin Pussy Cute Boobs And Sex With Her School Teacher Real Mobile Viedo,Japanese MILF Hardcore Oral Fucked

   Desi Mumbai College Girl Nilam Strips to Change Clothes Showing Her Big Boobs,Arabic Sexy Belly Dancers Boobs And Sexy Navel

   Tamil Booby Queen Nayantara Bathing Nude,Kareena Kapoor lifting her top and showing her Nipples,Anushka Shetty Showing Hot Pussy

   Sonagachi Desi Randi Showing Naked on the stairs showing tits and ass pics,Bipasha Basu full Nude at beach

   Indian Muslim Girlfriend Mahbuba Forced Raped In Car By Her Hindu Boyfriends And Many Friends,Vidya Balan Nipples Slip

   Horny North Indian College Girl showing lovely tits ass cheeks and hairy pussy pics,Rani Mukherjee Naked showing Big Stiff boobs

   Married Rajhastani Indian couple homemade sex wife fucked in Doggy Style,Mother-Son Sex Scandals Deep Anal Fuck Video

   Sexy Malay Blonde Doctor with Big Tits Fucks her Patient, BBW Women Group Sex With Eleven Young Boy

   Want To Fuck Hot Sexy College Girl And Enjoy Hardcore Sex So Click Here,Sunny Leone Suck Desi Indian Dick

   Delete
  4. Pakistani School Teacher Aunty Input Banana In Her White Hairy Pussy Hot Wallpapers,Pakisatni Girls In Rave Party Video

   Priyanka Chopra Hot Bed Room Kissing Scene And Sex Photos,Meera Jasmine Hot Sex with Tamil Director

   Chandigarh girl Shilpa sucking cock till the guy cums in her mouth Video,Ileana without clothes showing boobs and pussy

   Mast Desi Assamese Randi Neelima Bhabhi Showing Her Hot Beauty,Homely South Actress Sneha Pussy Slip

   Sexy Pornstar Lisa Ann Hardcore Anal Sex, Horny Lisa Ann Hairy Pussy Busty Tits Nude Photo After Fucked

   Hot Indian Desi Sexy Masala Mallu Actress Top Show Photos Spicy Collecton Sizzling Aunty

   Afgan Muslim College Girls Raped By American Soldiers, Muslim Girls Raped Video,Naked Virgin Muslim Girls

   Luxury Models Escorts Prauge & Playmates Prague & Beautiful Escorts Praha,Tamil Actress Rambha Spreading Legs Wide

   Indian Teen Girls Gets Groped And Fucked In Crowded Train,Hot Big Tit Blonde Cop Is Fucked Hard By Big Dick

   Indian Futher Forced Ass Point Fuck Her 14 Years Vergin School Girl And Forced To Sucking Her Big Black Dick

   Indian Busty Sexy Girlfriend On Bed And Her BF Shot Her Nude Sex Images By Mobile,Sexy Kolkata Bangla Aunties In Kitchen

   Telegu Tattooed Female Doctor Julia Bond Fucking Her Patient,Deepeka Padukone Real Boobs Picture

   Sunny Leone 3GP/MP4/HD Video,Sunny Leone Nude Hot Image Download,Her First Time Sex Vide,And Her Life Biography

   Nagma Full Nude Spreading legs wide,Mallu Aunty Huge Big Tits Picture,Hot Boobs,Hips Indian Aunty Sucking Hairy Lund And Group Fucking Porn Movie

   Desi Lesibean Sex Scandal Real Porn Adult Movie And More,Beautiful Indian Cute Sweet School Girl Nice Boobs Sucking Big Penis And First Time Enjoying Sex

   Delete
  5. Brown Indian Pussy Gets Ripped by White Cock indian fingers tight,Kajal Agarwal Sexy Cleavage Show   Naughty Desi Babe Posing Nude Showing Tits Ass And Hairy Choot At Hill Stations Pics   Desi Village Bhabhi Pussy Home Nude HD Photo,Beautiful Indian Young Wife's Open Pussy And Boobs   Hottest desi indian girl showing her pussy hole nude photos,Marathi nude girl fingering in her pussy hole naked image
   Dubai Hottest Girls With Hot Body Figure,Desi Hot Body Figure Girls Around The World,   Sexy boobs Indian Girl Insert Banana In Her Pussy,Busty Blonde Police Woman Fucked In Taxi   Kareena Kapoor Get Fucked In Her Pussy And Taking Cum Mouth,Group Sex With Our English Teacher Busty Aunty   Indian Pornstar Big Oily Big Boobs,Mallu Aunty Big Boobs,Indian housewife fucked by hotel guy   Mallu Aunty Fucking Photo,Desi Couple Fucking,Sexy South Indian university girl nude big boobs and wet pussy   Indian College Scandal Secret Boyfriend Fucked Cute Innocent Girlfriend In First Time Virgin Pussy   Desi Local Indian Girls Showing Their Boobs Size For Online Dating,Sexy Sona Aunty SexVideo By You Tube   Indian girl friend nude showing shaved pussy and sexy body,Hot sexy cute fully desi maal semi nude pics   Beautiful Cute Girls In Sexy Clothes As Bra And Panty With Huge And Boobs,Mallu Bhabhi Sucking Penis   Desi Randi Aunty Sucking Big Cock In Hotel Room,Desi Village Bhabhi Pure pussy Photos   Vidya Balan Exposed Her Clean Shaved Pussy,Anushka Shetty Without Cloths Sexy Nude Hot Xxx Photos   9th Class Teen Cute Pink Pussy Girl Having First Time Fucked By Her Private Teacher   Hollywood Movies Sexy Hot Nude Sex Porn Hot Xxx Video Download   Nude Indian young teen girlfriend showing small boobs,Hot Indian Aunty Sucking Her Husband Cock   Indian Actress Malika Sherawat Sexy Nude Pussy,Teen Girl Trying Dog Sex First Tim   Cute Desi South Indian Girl Strip Her Clothes And Exposed Her Big Boobs Nipples And Pussy Hole   Indian Nude Desi Girl Exposing Boobs And Sexy Shaved Pussy Choot Photos   Indian Bhabhi Shows Her Ass Hole & Pussy Hole,Sexy Desi Indian Girls Expose There Sexy figure

   Delete
  6. Desi Girl And Aunty Big BooBs And Ass Gaand Fucking

   Dawnload Busty Aunty With Young Man 3Gp Indian Sex Video

   Indian Aunty Nude Bathing Video By Hidden Camera

   Student Fuck Madam In College Bathroom- Hidden Camera Video

   Bangladeshi Bhabhi Sex With Devar When Husband Going To Office

   Afgan Muslim Girl Fucking With Boyfriend

   Tamanna Aunty Sucking A Big Dick

   Busty Indian Aunty Hard Doggy Style Fucking

   Desi College Girl Fucking in Car by Boyfriend

   Mature Bangali Bhavi Testing Young Dick

   Desi Aunty Making Her Own Naked Dance Video

   Desi Aunty Nude Show Infront Of Webcam

   NRI Punjabi Girl Threesome Fuck Video

   Indian aunty fucked in doggy style and moaning loudly MMS

   Horny Indian College Girl rubbing tits and fingering Cunt before fuck MMS

   Desi Girl enjoying rough sex in Various positions

   Indian Free porn videos mp4 and 3gp Desi XXX Porn

   Pakistani Muslim School Girl Rape By Teacher

   Two American school teen girls fucked by one Indian teen boy

   Busty Indian maid aunty sucking cock and balls fucked hard at home MMS

   South Indian tamil maama maami couples naked nude images

   Chennai Aunty Bathing Nude Photos Without Dress at Bathroom

   Sexy cute desi girls have hot big boobs body

   Beautiful Indian Sex Goddess naked sexy ass natural big Boobs

   Real Mms Maal: Telugu Maid Fucked Her Big Butt And Pussy

   _______________★★★★★★★
   _____________★★★★★★★★★
   ___________ ★★★★★★★★★★
   __________ ★★★★★★★★★★★
   _________ ★★★★★★★★★★★★
   _________ ★★★★★★★★★★★
   _________★★★_★★★★★★★★★
   ________ ★★★_★★★★★★★★★
   _______ ★★★__★★★★★★★★
   ______ ★★★___★★★★★
   ___★★★★★__★★★★★★
   ★★★★★★★_★★★★★★★
   _★★★★_★★★★★★★★★★★★
   _★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   _★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   _★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   _★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   _★★★★★_★★★★★★★★★★★★★★
   ★★★★__ ★★★★★★★★★★★★★★
   ★★★_____ ★★★★★★★★★★★★
   _★★★ _____★★★★★★
   __★★★ ____★★★★★★
   ____★★___★★★★★★★★
   _____★★_★★★★★★★★★★
   _____★★★★★★★★★★★★★★
   ____★★★★★★★★★★★★★★★★★
   ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   ___★★★★★★CLICKHERE★★★★★★★★★
   ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   ___★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
   ____★★★★★★★★★★★★____★★★★★★★★
   _____★★★★★★★★★★★______★★★★★★★
   _______★★★★★★★★★_____★★★★★★★
   _________★★★★★★____★★★★★★★
   _________★★★★★__★★★★★★★
   ________★★★★★_★★★★★★★
   ________★★★★★★★★★★
   ________★★★★★★★★
   _______★★★★★★★
   _______★★★★★
   ______★★★★★
   ______★★★★★
   _______★★★★
   _______★★★★
   _______★★★★
   ______★★★★★★
   _____★★★★★★★★
   _______|_★★★★★★★
   _______|___★★★★★★★

   Delete
  7. Naked Tamil aunty ass hole fucked by young guy in doggy style on bed in hotel room
   Indian black cock with tight pussy nude girls xxx hardcore live latest xxx
   Unmarried young girl tight pussy injected first time,School Girl Tight Pussy Hardcore sex xxx
   Desi girlfriend smoking hot showing her boobs cunt and ass teaser pics,indian Desi Couple fucking in Forest
   sexy hot nude girl porn sex video desi boobs doodhwali indian girl
   Indian desi sister pure latest sexy nude video download,Vidya Balan Unseen Hot Photos in Saree
   My Round Big Ass Mother Forced Fucked By My Five College Friend
   Sexy Hot Nepali Hindu Baby Cropped Public Sex,Pakistani Girls Shaved Pussy Show And Big Ass Pictures
   Indian deshi girlfriend showing her hairy beautiful pussy,Most beautiful muslim girls in the world
   Tamil Mallu Housewife Bhabhi Big Dirty Ass Ready For Best Fuck
   Beautiful unsatisfied sexy north Indian housewife nisha fucked with her new young boyfriend
   Katrina Kaif Semi Naked in Stylish Post Showing Her Big Soft Boobs and Cute Nipples
   Indian Gay Boys hot kisses showing their Cocks,Real fucked hard pics of nude desi wife by her husband
   South Indian Busty Porn-star Manali Ghosh Double Penetration Sex For Money
   South indian hot bhabhi enjoying her first night with her husband in bedroom
   sex video of tight pussy of desi college girl banged by boyfriend
   Desi Arab wife in burkha sucking penis of her husband,Desi Couple Homemade Awesame Sex Scandal
   Hot arabian college teen Jasmin exposing her sexy booty and fucking with dildo on cam
   Desi indian naughty wife oilly pussy and hot young ass fuck,Indian Mom Sucks Her Son's Big Cock
   Priya Rai fucked and facialized by a huge hard cock,Katrina Kaif Posing Nude for Holly Photoshoot
   Hot Bangla beauty showing off herself nude for her lover exclusive MMS capture
   Big boobed Village sister fucked her brother,Indian Muslim Girl Playing With Boobs and Showing Her Tight Pussy

   Delete
  8. Katrina Kaif Totally Naked Among Crowd Enjoying Playing Guitar Showing Her Sexy Cute Flashy Nude Body
   Hollywood sexy hot nude fuck sex porn xxx indian girls nude chat dating
   Desi indian naughty wife oilly pussy and hot young ass

   Hot sexy parineeti chopra bra breast and figure size with stunning exclusive latest photos
   Hard sex Big Anal Asses with Jayden James10 min,Sunny Leone Very Hot Sexy Photos Stills

   Indian nude housewife exposed her big ass nude image,Sunny Leone Sexy Images download
   Teen Indian house wife in a yellow saree exposing her hot boobs and tight navel
   Indian first night sex photo nude indian house wifes download
   Hot desi indian busty wife ass fucked in dogy style,Actress Meghna Naidu Hot Sexy Latest Photo
   Kareena Kapoor Nude Enjoying Double Penetration in Pussy,Deshi girl sexy photos Download
   Real Life Homemade Aunty Removed Saree Expose Big Ass Images
   Really cute Japanese Schoolgirl shows her hot pink virgin pussy and stinky anus
   Nude american girl showing her ass in doggy style,Drunks Desi Girl Raped By Biggerman
   Indian prostitute showing her boobs and pussy on bed,Tollywood sexy model sexy gallery
   Mallika Sherawat Showing Her Boobs And Pussy,Anushka Lifting Her Legs Spreading Her Pussy
   Just Amazing Collection of Young Wife with her husband at 1st Honeymoon Night
   Mallu Aunty Fucking Photo,Desi Couple Fucking,Sexy South Indian university girl nude big boobs and wet pussy
   Hot Desi Babe Goes Nude Showing Lovely Ass Tits And Cunt Pics,Ramya Krishna Big Boobs Pressed Nicely
   Sonam Kapoor Hot Navel Show in Aisha HQ scan,Very Hot Indian Bhabi Showing Boobs
   Teen Girl Trying Dog Sex First Time,Desi Village Bhabhi Pure pussy Photos
   3gp XXX Hot Sexy Porn Video Indian Girl Pakistan Boy,Sunny's Exclusive Hot Sari Pics
   Mallu wife getting kissed pussy licked and fucked hard by husband pics
   Aishwarya Rai Fucking with Two Huge Cocks,Anushka Shetty Lifting Her Skirt To Show Pussy
   Katrina Kaif Braless Showing Her Huge Juicy Soft Boobs and Cute Pink Nipples Looking Gorgeous and Sexy

   Delete
  9. Katrina Kaif Getting Fucked with Big Penis
   Ayesha Takia Nude Showing Sexy Body And Big Tits, Nipples
   Sexy busty newly wed wife making pussy fingering video for her husband
   Full nude desi bhabi with servant in bedroom enjoying free hardcore sex
   Priyamani Nude Exposing Her Bouncing Boobs,Nipples And Navel Without Saree
   Rambha Exposing Her Hairy Pussy And Fucking Ass Fully Naked Sex At Hotel
   Anushka Sharma Pulled Bra Panty Shows Pink Pussy And Boobs
   Indian Aunty Sucking Hairy Lund And Group Fucking Porn Movie
   Nazriya Nazim Nude Bending and Showing her Hanging Boobs and Nipples
   Nude Indian Desi School Girls Classroom Sex Movie And Porn Pictures
   Semi Naked in Stylish Post Showing Her Big Soft Boobs and Cute Nipples
   Big ass housewife enjoy fuck without petticoat doggystyle
   Desi Hot Indian Model Naked Photoshoot In Public Place
   Shaved Korean Amateur Getting Fingered To Warm Up Before The Real Fun
   Telugu Hasband Forces His Wife To Do Prostitute With Clear Audio
   Bollywood actress sayali bhagat topless strip her panty nude
   Mother-Son Sex Scandals, Deep Anal Fuck Video
   Hot aunty sleeping up saree,Nude showing her beautiful ass   Nazriya Nazim Nude Bending and Showing her Hanging Boobs and Nipples
   South Indian Mature Aunty Fucking 20 Years Old Young Boy
   Telugu Sexy Neighbor Bhabhi Strips Blouse Showing Nude Body Images
   Horny big boobs babe fucked hard and getting cum MMS
   Riya Sen Removed Underwear And Fully Nude Shows Her Pussy
   Hot Desi Couple 40 Min Good Quality Sex With Many Position
   Actress Jyothika Nude On Bed And Fucking Hardcore With Her New Fan
   Delete
 2. Indian Bangla Hot Desi 3x Sex Xxx 3gp mp4 HD Video Free Download


  »------------> HD - European Sex (137)


  »------------> HD- Cumshot Sex (107)


  »-----------> HD - Blowjob Sex (311)


  »------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »------------> HD - Sex In Office (762)


  »------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »-------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »--------------> HD - European Sex (137)


  »--------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »--------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »-------------> HD - Hot Sites (Ads)


  »-------------> HD - Sex In Office (762)


  »-------------> HD - Teen Sex (277)+7


  »-------------> HD - Pornstar Sex (910)+10


  »-------------> HD - Lesbian Sex (223)+22


  »-------------> HD - Hardcore Sex (386)


  »-------------> HD - European Sex (137)


  »-------------> HD - Cumshot Sex (107)


  »-------------> HD - Blowjob Sex (311)


  »--------------> HD - Big Tits Sex (334)


  »--------------> HD - Big Dick Sex (243)


  »---------------> HD - Asian Sex (148)


  ENJOY
  »--------------> HD - 24sexmovie.com (148)
  »………… /´¯/)
  ……….,/¯../ /
  ………/…./ /
  …./´¯/’…’/´¯¯.`•¸
  /’/…/…./…..:^.¨¯\
  (‘(…´…´…. ¯_/’…’/
  \……………..’…../
  ..\’…\………. _.•´
  …\…………..(
  ….\…………..\.

  ReplyDelete
 3. నేను JAGAN .. బాగా సెక్స్ కోరికలతో కసి కసి గ ఉన్న నిజమైన అమ్మాయి / ఆంటీ కోసం చూస్తున్న,రహస్యంగా సెక్స్ కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఉన్న అమ్మాయి/ ఆంటీ మెసేజ్ చేయండి , ముందు స్నేహం , కోరికలు షేర్ చేసుకుందాం.. సెక్స్ చాటింగ్ .. నచ్చితే , ఇష్టమైతే నిజంగా సెక్స్ చేసుకుందాం తనివితీరా .. ఇది లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి జస్ట్ ఫన్ అంతే .... లైఫ్ ఒక్కసారే వస్తుంది ... ఇది సీక్రెట్ గ టైం కుదిరినప్పుడు ఎలాంటి ప్రొబ్లెమ్స్ లేకుండా లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి , బాగా సెక్స్ కోరికలతో కసి కసి గ ఉండి కోరికల తిర్చుకోలేని అమ్మాయి / ఆంటీ ప్లీజ్ మెసేజ్ చేయండి ..... ప్రామిస్ గ చెప్తున్నా సేఫ్&సెకురే ఫన్ .. మన రోజువారీ వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా రహస్యంగా సెక్స్ కోరికలు తిర్చుకున్ధం...
  ► ► ► ♥ ♥ 9989100589 ♥ ♥ ► ► ► NOTE : PLEASE CALL ONLY FEMALES'

  ReplyDelete
 4. Hi I am Naresh my age 27 from Hyderabad. who want see my cock pics then click this link

  https://peperonity.net/blogs/naresh9461.gmail.com/60129104/60129186;jsessionid=1FC2CB83C5C3831813618D2627E5CF95.cdb01?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3815947694

  Who want enjoy with me then message me. Naresh9461@gmail.com

  ReplyDelete
 5. Hi I am Naresh my age 27 from Hyderabad. i am looking for cuckold couple or couple or widowed or divorce woman in hyd. who want see my cock pics then click this link

  https://nareshyd.tumblr.com/image/162675587807

  Who want enjoy with me then message me. Naresh9461@gmail.com

  ReplyDelete